fearless

 

 

 meelhuysen

WIE WIJ ZIJN

Wij zijn een sociaal-culturele gezelligheidsvereniging bedoeld voor mannen die homo- of bisexueel zijn. De meesten van ons wonen in of rond Amsterdam, maar ook mannen uit ondermeer Haarlem, Hilversum, Almere, Amersfoort en Utrecht weten ons te vinden. Met elkaar vormen we een vereniging met de speelse naam Zóciëteit. We verenigen ons niet op politieke of religieuze gronden, ook al zijn sommige leden actief op één van beide terreinen. Er zijn singles en stellen bij.  De Zóciëteit biedt diverse activiteiten aan die een prettige tijdsbesteding vormen en bovendien kunnen leiden tot vergroting van jouw vriendenking. De Zóciëteit biedt met dit uitgangspunt een vriendelijk alternatief voor zowel de individuele snelle chatdate thuis als de relatieve anonimiteit in het uitgaansleven van jong, laat en luid. In ons verenigingsgebouw organiseren wij ondermeer filmvoorstellingen en optredens door artiesten of sprekers. Buiten het clubgebouw zijn onze interessegroepen actief zoals de wandelclub, fietsclub, leesclub, fotoclub en culturele club die in het land exposities en musea bezoekt. 

GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGING 

Enkele homomannen, die zich vanwege het late aanvangsuur en de luidruchtigheid niet aangetrokken voelden tot de reguliere homoscene, zochten rond 1984 via een advertentie in enkele kranten contact met gelijkgestemden voor regelmatige bijeenkomsten. De respons hierop was overweldigend.
Om de zaken in goede banen te leiden werd  een bestuur gevormd en een geschikte locatie gevonden voor onze maandelijkse bijeenkomsten. Onze club is opgericht 23 juli 1985.

Er werd besloten een nieuwsbrief uit te geven. Dit zou een medium worden voor discussie, meningen, wensen, oproepen voor activiteiten en mededelingen. Tevens was het bedoeld om verslag te doen van soosavonden en activiteiten.

In de nieuwsbrief werd aanvankelijk een levendige discussie gevoerd over de doelstelling. Moet gezelligheid voorop staan? Er was een gemeenschappelijke afkeer van laat en luid in de reguliere homo-scene. Er werd bepaald dat de Zóciëteit een gezelligheidsvereniging is van homoseksuele mannen die met elkaar culturele activiteiten wil organiseren en ruimte wil geven aan goede gesprekken.

Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden verkend om het ledental te vergroten. Het besluit om leden te werven op basis van interesse-groepen heeft een gunstige uitwerking gehad. Andere maatregelen waren verplaatsing van de soosavonden naar een meer aansprekende locatie, publiciteitscampagnes, het in 2008 openen van een website en een meer eigentijdse uitvoering van de nieuwsbrief ZieZo. Ook kwamen (buitenlandse) reizen op het programma. In 2004 is het programma uitgebreid met filmavonden en een jaarlijkse Open Podium avond met optredens door leden.

Tot 2012 verscheen de nieuwsbrief ZieZo elke twee maanden in gedrukte vorm op papier. Na de nodige discussie ontstond de digitale nieuwsbrief ZieZo. Deze stap heeft onze vereniging een enorme besparing van druk- en portokosten opgeleverd. In 2016 is de website zodanig aangepast dat deze in eigen beheer kan worden gemuteerd. Daartoe zijn enkele leden door het bestuur geautoriseerd.

Locaties: Onze thema-avonden vonden plaats van 2004 t/m 2012 op een locatie aan de NZ Voorburgwal. In 2013 en 2014 vonden onze avonden plaats in het Claverhuis aan de Elandsgracht. Sinds 2015 organiseren wij onze avonden in Het Open Huis. 

Een uitgebreider historisch overzicht vinden de leden op de ledensite.