Inloggegevens kwijtgeraakt? Stuur een mail naar zocieteit@zocieteit.nl

                          

 

 

        

                                          Op de ledensite vind je ondermeer:

                             . Geschiedenis van de Zóciëteit.
                             . Statuten 
                             . Huish.Reglement/Gedragscode/Taakbeschrijvingen
                             . Verslag ALV  en Jaarcijfers
                             . Lijst met vrijwilligers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afblinks2015