yes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afblinks2015

 

 

 

 

 

 

Contact  - Lidmaatschap  -  Contributie - Doneren


CONTACT

  Je kunt met ons contact opnemen via:
  Secretariaat bestuur Zóciëteit,
p/a Bilderdijkpark 12-A
1052 SC  Amsterdam
Telefoon secretaris 020-7757891
Emailadressen: 
Secretariaat:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  Redactie nieuwsbrief: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
  Bankrekening NL93INGB0001998098 Zóciëteit-Amsterdam.

Kamer van Koophandel  

Wij staan ingeschreven in het verenigingenregister te Amsterdam onder nummer 40534813.

 

LIDMAATSCHAP In onze statuten is bepaald dat het boekjaar & contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Uiterlijk 2 maanden na afloop van het boekjaar vindt de ALV plaats. Sinds medio 2016 bedraagt de contributie 60 euro per jaar. Wij ontvangen geen subsidie. De activiteitengroepen maken weinig kosten en de deelnemers betalen eventuele kosten zelf. Bestuurskosten zijn er nauwelijks. De contributies zijn voornamelijk bestemd voor betaling zaalhuur van het Open Huis (waar onze bijeenkomsten plaatsvinden met hapjes), gastsprekers, musici en filmservice. Vanuit de centrale kas leveren wij soms ook een bijdrage aan jaarlijkse evenementen zoals een boottocht, wijnproeverij en jaarfeest.

CONTRIBUTIE  Het lidmaatschap bedraagt  € 60,- per persoon per verenigingsjaar. Wie in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, betaalt een evenredig deel van de contributie.

De contributie verzoeken wij je over te boeken naar onze bankrekening NL93INGB0001998098 ten name van Zóciëteit te Amsterdam.

AANSPRAKELIJKHEID  Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

NIEUWSBRIEF  Onze nieuwsbrief zenden wij uitsluitend per email. Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten is het noodzakelijk dat je toegang hebt tot internet.

AANMELDING als lid kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van jouw roepnaam, achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en eventuele opmerkingen of interesses. 

Als je je liever per post aanmeldt kan dat ook: Klik hier voor het papieren aanmeldingsformulier. 

OPZEGGING  Mocht je onverhoopt jouw lidmaatschap willen opzeggen, doe dat dan uiterlijk 1 maand voor afloop contributiejaar per email bij het secretariaat. Wie daarna opzegt is ook voor het komende verenigingsjaar contributie verschuldigd. 


DONEREN

Wellicht draag jij onze mooie Vereniging een warm hart toe. Overweeg dan eens een gift of legaat. De Zóciëteit ontvangt immers geen subsidie en een gift of legaat is zeer welkom om de Vereniging, ook in eventueel moeilijker tijden, draaiende te houden. Door de gelden zijn wij bovendien in staat soms iets extra’s te organiseren. De Zocieteit is een Sociaal Belang Bevorderende Instelling (SBBI). Hierdoor hoeft de Zocieteit geen belasting te betalen over giften en schenkingen.

Wij moeten onze kosten dekken uit contributies en giften. Als je onze club financieel wilt steunen dan is een bijdrage van harte welkom op onze bankrekening met vermelding ‘Gift’.

Graag bedanken wij ook onze donateurs en hen die niet of nauwelijks meer de bijeenkomsten van de Zóciëteit bezoeken, maar toch uit solidariteit lid blijven.

Een gift in de vorm van een legaat kan in een testament worden vastgelegd. Het testament is rechtsgeldig zodra het vastgesteld is per notariële akte. Een legaat aan onze club is vrij van erfbelasting.

Vanzelfsprekend kan voor de bestemming van het legaat een speciaal doel worden aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan PR, subsidiëring bepaalde evenementen of toevoeging aan de algemene reserve.

De Vereniging en haar leden zullen je buitengewoon dankbaar zijn!