Klik op het tandwieltje om het formulier te printen

Aanmeldingsformulier

voor lidmaatschap van de Zóciëteit, vereniging van 40+ homomannen in Amsterdam en wijde omtrek.

NB: onderstaande gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het secretariaat van de Vereniging. Adres- en contactgegevens worden niet verstrekt aan leden van de Vereniging dan wel aan derden, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van het betreffende lid van de Vereniging.

 

                    Voornaam                                                                                                       
Tussenvoegsel(s)   
Achternaam   
              Adres met huisnummer   
Postcode   
Plaats   
E-mail-adres   
Telefoonnummer   
 Mobielnummer   
 Geboortedatum   
 Hoe ben je in contact gekomen met 
de Zóciëteit? 
 
 Heb je bijzondere belangstelling voor 
bepaalde activiteiten? 
 

 

Datum invullen en handtekening 

 

 

Dit formulier na het invullen en ondertekenen a.u.b. opsturen naar

Secretariaat Zóciëteit, Bilderdijkpark 12-A, 1015 SC Amsterdam