Kennismakers zijn bij al onze actviteiten van harte welkom.
Het Bilderdijkpark 12a is bereikbaar met tramlijnen 3, 13 en 19 halte Bilderdijkstraat/De Clercqstraat
 
Kijk voor meer informatie aangaande onderstaande activiteiten in onze digitale nieuwsbrief "ZieZó".
Kopij - adres nieuwsbrief:  redactie.ziezo@zocieteit.nl

De meeste regels om het coronavirus te stoppen zijn inmiddels komen te vervallen. Wel gelden in Het Open Huis nog de basisregels zoals die ook voor de horeca gelden. Op vrijdag 25 juni jl. vond de feestelijke herstart van ons verenigingsleven plaats met een Borrel & Koud Buffet. Ook diverse activiteitenclubs gingen weer van start of maken plannen voor de komende weken. Mooie en zomerse weken maanden liggen in het verschiet. Carpe diem!

 

het is vandaag 27-11-2021